జ్యోతిష్య సంప్రదించుటకు

జ్యోతిష్య సలహాలు వారాంతరాలలో ఆన్లైన్ మరియు వ్యక్తిగతంగా ఇస్తారు.ముందుగా సమయాన్ని నమోదు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తరగతుల సమయానికి అవరోధం కాకుండా ఉంటుంది.ఆన్లైన్లో మీకు అవసరం అనుకుంటే ముఖాముఖీ సంభాషణ వీడియో కాఫెరెన్సు ద్వారా లేక వాట్సాప్ మెసేజ్ ద్వారా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

పొంతన

వివాహ పొందికను పట్టిక పరిశీలన ఆధారంగా చూడడం జరుగుతుంది. నక్షత్ర పొంతన ,పాప సమయం ,దేశ సంధి దోషం ,నవాంశ మరియు పట్టిక యొక్క రాశి విశ్లేషణ ,మరియు దీర్ఘకాల సంబంధ మరియు వంశ కారణాలు పరిశీలన ఆధారంగా అంశాలను పరిశీలిస్తారు.

ముహూర్తము

వేడుకల యొక్క సమయము ,కృషికి తగ్గ మంచి ఫలితాలను ఇవ్వడానికి పరీక్షించి మరియు సూచన ఇవ్వబడుతుంది.

పట్టిక విశ్లేషణ

జనన పట్టిక పరిశీలించి ఆర్థిక ,వ్యాపార ,ఉద్యోగ , చదువు ,కుటుంబ మరియు ఇతర అంశాల సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తారు.

కేరళ ప్రశ్న

హోరరీ జ్యోతిష్యమును ఉపయోగించి జనన పట్టిక ద్వారా స్పష్టత లేని సమస్యలు పుట్టిన తరువాత జరిగిన అనేక సంఘటనల ద్వారా వచ్చిన సమస్యలకు పరిష్కారం చూపబడుతుంది.

తాంత్రిక జ్యోతిష్యము

ఒక వేళ ఆరూఢమ్ కారణంగా అంచనా నిరోధించబడితే ,పరిష్కారం కొరకు కాళీ మాత యొక్క ద్రావిడ తంత్రం పై ఆధారపడ్డ తాంత్రిక జ్యోతిష్యాన్ని ఉపయోగించి పరిష్కారం చూపుతారు.

జనన పట్టిక వేయడం

జనన పట్టికను రూపొందించడం కూడా జరుగుతుంది. ఇది చాల సమయము పట్టే ప్రక్రియ ,సరియైన విశ్లేషణకి ముందుగా సౌలభ్యం చూసుకోవడం అవసరం.

error: Content is protected !!